Megabytes Gigabytes Terabytes


Megabytes (MB), Gigabytes (GB), Terabytes (TB) - Istilah yang biasanya digunakan dalam dunia pengkomputeran untuk menerangkan ruang cakera keras atau ruang simpanan data dan sistem memori.

Jika beberapa tahun lalu Megabyte (MB), namun kini Gigabyte (GB) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menerangkan saiz atau kapasiti ruang cakera keras (hardisk). Tidak lama lagi, Terabyte (TB) pula akan menjadi satu istilah yang biasa bagi pasaran hardisk pada masa akan datang.

Berikut ialah jadual/carta pengiraan bagi menerangkan perbezaan antara Bit, Byte, Kilobyte, Megabytes, Gigabytes dan Terabytes:
Disk Storage
 • 1 Bit = Binary Digit
 • 8 Bits = 1 Byte
 • 1000 Bytes = 1 Kilobyte
 • 1000 Kilobytes = 1 Megabyte
 • 1000 Megabytes = 1 Gigabyte
 • 1000 Gigabytes = 1 Terabyte
 • 1000 Terabytes = 1 Petabyte
 • 1000 Petabytes = 1 Exabyte
 • 1000 Exabytes = 1 Zettabyte
 • 1000 Zettabytes = 1 Yottabyte
 • 1000 Yottabytes = 1 Brontobyte
 • 1000 Brontobytes = 1 Geopbyte

Processor or Virtual Storage
 • 1 Bit = Binary Digit
 • 8 Bits = 1 Byte
 • 1024 Bytes = 1 Kilobyte
 • 1024 Kilobytes = 1 Megabyte
 • 1024 Megabytes = 1 Gigabyte
 • 1024 Gigabytes = 1 Terabyte
 • 1024 Terabytes = 1 Petabyte
 • 1024 Petabytes = 1 Exabyte
 • 1024 Exabytes = 1 Zettabyte
 • 1024 Zettabytes = 1 Yottabyte
 • 1024 Yottabytes = 1 Brontobyte
 • 1024 Brontobytes = 1 Geopbyte 
sumber: How Much Data Is That? focus.com

No comments:

Powered by Blogger.