Tingkatkan Keselamatan Pada Twitter
Selepas Facebook menyediakan penggunaan HTTPS kini Twitter pula menyediakan perkhidmatan tersebut. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure menggunakan protokol SSL/TLS yang memastikan perhubungan komunikasi disalurkan dengan lebih selamat. Ianya juga memastikan password akaun dijaga dengan baik. Untuk aktifkan penggunaan HTTPS pergi ke Settings, tandakan pada kotak sebelah Always use HTTPS pada menu Account kemudian Save. Apabila anda membuka akaun twitter anda secara automatik akan menggunakan https [https://twitter.com/].
Sumber Twitter BlogFollow kami di twitter @kfzoom untuk kemaskini terbaru dari kami

No comments:

Powered by Blogger.